• Eesti
 • Russian

Nõuded ja tähtajad


 • mootori temperatur 80°C
 • toimivad tuled ja lisad
 • nõutava jääksügavusega rehvid
 • Sõidukis peavad sõidu ajal kaasas olema:

 • ohukolmnurk (E-reegli nr 27 nõuete kohane)
 • üks tulekustuti kustutusaine massiga 1 kg
 • kaks kasutamiskõlblikku, ratta läbimõõdule vastavat tõkiskinga
 • esmaabivahendid peavad olema tööandja sõidukis (sotsiaalministri määruse järgi)
 • Kohapeal võimalus kontrollida pulberkustuteid.
  NB! Kui sõiduki mootori jaotusrihm ei ole vahetatud vastavalt valmistaja nõuetele, siis purunemisel kannab kogu vastutuse sõiduki omanik.

  Riigikogu seadus – https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010?leiaKehtiv

  MKM määrus nr 77 – https://www.riigiteataja.ee/akt/122072011001?leiaKehtiv

  MKM määrus nr 42 – https://www.riigiteataja.ee/akt/116062011008?leiaKehtiv  Call Now Button